Verbindend en ondernemend, spontaan en enthousiast


Met passie voor het landelijk gebied, de Twentse streek, haar coulisselandschap, prachtige omgeving en nuchtere mensen werk ik al jaren aan de ontwikkeling van het buitengebied. In de functie van adviseur gebiedsontwikkeling doe ik dat buitenshuis in projecten waarin verbinding met de omgeving centraal staat. Vanaf de keukentafel tot aan Brussel. Thuis denk ik op strategisch niveau mee in de ontwikkeling van ons melkveebedrijf en werk ik aan de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer. Trots ben ik op mijn dames: een prachtige koppel Solognote schapen die ingezet worden voor het agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer heeft altijd onderdeel van het melkveebedrijf uit gemaakt. In het landschap waar ik geboren en getogen ben, past agrarisch natuurbeheer. Vanwege de structuur van het landschap, maar ook vanuit de cultuurhistorie. Met passie werk ik dan ook aan dit bedrijfsonderdeel vanuit de overtuiging dat biodiversiteit een taak is voor ons allemaal.