Agrarisch natuurbeheer heeft altijd onderdeel van ons melkveebedrijf uit gemaakt. Boeren in Twente betekent boeren met elementen. Op percelen waar productief grasland minder voor de hand liggend is, kan agrarisch natuurbeheer toegepast worden. Het ontwikkelen van een meer kruidenrijk grasland levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en hoeft niet altijd te betekenen dat het geen productie oplevert. Het levert een andere productie op.

Kringlooplandbouw


In het buitengebied van Markelo ligt ons reguliere melkveebedrijf tegen de bossen van het Weldam aan. Het familiebedrijf met 90 koeien boert bewust met de omgeving, maar vindt wel productie en mooie koeien erg belangrijk. In verschillende pilots experimenteren we met wisselteelten en alternatieve gewassen met als doel om de kringloop zo sluitend mogelijk te krijgen door dit weer toe te passen in het rantsoen van de koeien. Die overigens zo veel mogelijk als ze kunnen buiten lopen.

VDR Holsteins


Een ander onderdeel van het melkveebedrijf is VDR Holsteins. Bij ons wordt met passie voor de Holstein Friesian geboerd. Deze zwartbonte koe past in het Nederlands landschap. Dat vinden wij althans. Op ons bedrijf worden familielijnen uitgeplozen, bijzondere combinaties tussen stiermoeders en stiervaders gemaakt en vele gesprekken gevoerd met KI-organisaties en andere collega fokkers. Een jarenlange zoektocht en visie naar een koe die in balans is leidt tot bijzonder mooie én praktische koeien die het ook internationaal goed doen.