Agrarisch natuurbeheer


Van oudsher worden gronden door boeren beheerd. Zij weten vaak het beste wat de staat van de grond is en waar het gewas behoefte aan heeft. Wat wel werkt en wat niet werkt. Van generatie op generatie. De inzet van agrariërs voor natuurbeheer is dan ook logisch. Het is minder logisch om de agrariër ook voor deze diensten te betalen. Vaak wordt aangenomen dat het bij het bedrijf hoort. Maar het vergt kennis en inzicht om agrarische natuur te ontwikkelen en beheren.

 

Eco-regelingen


Agrarisch natuurbeheer houdt in dat we op de gronden passen, dat we ze in goede gezondheid door willen geven aan de volgende generatie. We leveren daarmee een bijdrage aan de omgeving en laten vaak kosteloos anderen daarvan meegenieten. Het beheer van de gronden kost echter wel geld.

Een deel daarvan kan vergoed worden met beheerpakketten in samenwerking met agrarische natuurcollectieven of eco-regelingen in de toekomst. Maar het zou ook zo mooi zijn als er een vergoeding vanuit de maatschappij of vanuit het bedrijfsleven komt. Dat is ook de zoektocht van Graasveld.