Boeren in Twente is boeren met elementen


Agrarisch NatuurbeheerBewust en duurzaam omgaan met agrarische gronden
Boeren in Twente is boeren met elementen. Zandgronden en droogte, houtwallen, singels en beekdalen. Je kunt het zien als bedreigingen, of het omzetten in kansen. Biodiversiteit wordt steeds belangrijker. Voor de omgeving maar ook voor het boerenbedrijf. De roep om bewust te boeren met de omgeving klinkt luider en er wordt verwacht dat de agrarische sector daar gehoor aan geeft.

Agrarisch natuurbeheer is bewust en duurzaam omgaan met agrarische gronden en landschapselementen. Een houtwal betekent niet alleen opbrengstverlies van het gewas, maar levert ook schaduw en productie in droge periodes. Botanisch Hooiland is geen algebra, maar ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Denken in kansen, diensten, eco-regelingen en mogelijkheden. Dat is Graasveld.